OGŁOSZENIE

dla uczniów klas trzecich i czwartych

technikum logistycznego i technikum informatycznego

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie o numerze 2022-1-PL01-KA121-VET-000059914, który jest współfinansowany przez Unię Europejską.

 

Projekt skierowany jest do 23-osobowej grupy uczniów

oraz

nauczycieli kształcenia zawodowego,

w celu podniesienia kompetencji zawodowych.

 

Miejsce stażu: Grecja

 

Termin: 15.04.2023 r. – 28.04.2023 r. (wyjazd 14.04.2023 r., powrót 29.04.2023r.)

 

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY

 

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 57 420 EURO

 

Warunkiem udziału w projekcie jest przejście procedury rekrutacyjnej określonej w Regulaminie rekrutacji, załączonym do ogłoszenia. Druki zgłoszeń należy pobrać i po wypełnieniu złożyć w pokoju Administracji (pokój obok Kancelarii) w budynku szkoły przy ul. Mazowieckiej 25 w terminie do dnia 03.02.2023 r.

Rozstrzygnięcie naboru nastąpi w dniu 09.02.2023  r.

 

Dodatkowych informacji udzieli

wicedyrektor ZSP w Przasnyszu – pani Justyna Jaworska

 

 

Serdecznie zapraszamy

Załączniki:

Regulamin

Aneks do regulaminu -aktualizacja 06.02.2023

Formularz dla uczniów niepełnoletnich

Formularz dla uczniów pełnoletnich