Zaliczenie zajęć odbywających się na kursie odbędzie się w dwóch terminach;
  • 03  grudnia 2022r. o godz. 9.00
  • 08 grudnia 2022r. o godz. 15.00.
  • Zaliczenie kursu jest warunkiem przystąpienia w  styczniu 2023r, do egzaminu zewnętrznego.