Wykaz nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół Powiatowych im. mjra H.Sucharskiego w Przasnyszu

Adamczyk Alicja - informatyka

Adamkowska Dorota - przedmioty zawodowe logistyczne

Bąkowska Małgorzata   - język niemiecki, język polski

Bober Anna - pedagog specjalny

Brykała Bogusław   - religia, historia, prawo

Chachulska Bogumiła   - matematyka, informatyka, oligofrenopedagogika

Choszczewska Anna - psycholog

Cichocki Mariusz   - wychowanie fizyczne

Ciesielska-Lipka Joanna   - język angielski, informatyka

Cołosiński Grzegorz   - wychowanie fizyczne, historia, historia i społeczeństwo

Ćwiek Bogdan   - wychowanie fizyczne

Dawidziuk Agnieszka   - pedagog szkolny, wychowawca internatu

Dawidziuk Jarosław   - wychowanie fizyczne, przedmioty zawodowe mechaniczne

Dębek Agnieszka - religia

Długokęcka Barbara   - język polski

Dołęga Irena   - przedmioty zawodowe gastronomiczne, biologia

Domańska Anna   - przedmioty zawodowe ekonomiczne, fizyka, informatyka

Dortan Izabela - wychowawca internatu

Dymczyk-Filińska Ewa - przedmioty kosmetyczne

From Zenon - przedmioty zawodowe mechaniczne

Głażewska Beata - pedagog szkolny

Gołębiowska Ewelina - informatyka, przedmioty zawodowe informatyczne

Gołębiewski Błażej - przedmioty zawodowe mechaniczne

Goś-Góralczyk Katarzyna   - przedmioty zawodowe gastronomiczne, oligofrenopedagogika, przedmioty zawodowe logistyczne

Grabowska Sylwia   - język rosyjski

Gregorczyk Beata - religia

Janowska Zofia   - przedmioty zawodowe gastronomiczne

Jasiński Sławomir   - nauka prowadzenia ciągników, przedmioty zawodowe mechaniczne

Jaworska Justyna   - język polski, oligofrenopedagogika

Jaworska-Olsztyn Małgorzata   - język angielski, przedmioty zawodowe informatyczne, przedmioty zawodowe reklamowe, przedmioty zawodowe mechaniczne, informatyka

Jędryszczak Ewa - język polski

Kamińska Anna - przedmioty zawodowe logistyczne

Kapszukiewicz Katarzyna   - świetlica, język angielski

Karwacka Grażyna   - język niemiecki, informatyka

Kasuła Beata   - język polski

Kasuła Konrad - przedmioty zawodowe mechaniczne

Kołakowski Mateusz Jan - historia, historia i teraźniejszość

Kosman Marcin Jerzy   - historia, wiedza o społeczeństwie, historia i teraźniejszość

Kosman Renata   - matematyka

Królicki Mirosław   - informatyka, przedmioty zawodowe informatyczne

Krynicki Tomasz   - wychowanie fizyczne

Lutkowski Kazimierz   - podstawy przedsiębiorczości, przedmioty zawodowe mechaniczne, wiedza o społeczeństwie

Łada Marta   - język niemiecki, oligofrenopedagogika

Łapińska Alicja - religia

Łyszkowska Małgorzata   - geografia, przedmioty zawodowe rolnicze

Maćkowski Marek   - wychowanie fizyczne

Majewska Małgorzata   - język polski

Michalski Arkadiusz   - przygotowanie wojskowe, wiedza o służbach mundurowych

Miecznikowski Krzysztof - plastyka, wychowawca internatu

Milewska Urszula - fizyka

Mocek Michał   - biblioteka

Morawska Magdalena - język polski

Niksiński Jacek   - przedmioty zawodowe mechaniczne

Nowak Jolanta   - wychowanie fizyczne

Nowotka Arkadiusz   - wychowawca internatu

Olbryś Agnieszka   - przedmioty zawodowe gastronomiczne, chemia

Olkowska Ewa - fizyka

Paczesna Urszula   - matematyka, fizyka, przedmioty zawodowe mechaniczne

Paczesny Mariusz   - przedmioty zawodowe informatyczne, przedmioty zawodowe mechaniczne, przedmioty zawodowe reklamowe, matematyka, informatyka

Pietrzak Wojciech   - wychowanie fizyczne, przedmioty zawodowe mechaniczne

Pięta Jacek   - wiedza o społeczeństwie, historia, historia i społeczeństwo

Prekiel Magdalena   - język angielski, przedmioty zawodowe gastronomiczne

Przybysz Ryszarda   - bezpieczeństwo i higiena pracy, edukacja dla bezpieczeństwa

Pszczółkowska Grażyna  - religia

Pszczółkowski Dariusz   - przedmioty zawodowe rolnicze, przedmioty zawodowe mechaniczne

Rutkowska-Rock Agnieszka   -przedmioty zawodowe ekonomiczne, przedmioty zawodowe logistyczne

Rykowski Sławomir   - wychowanie fizyczne, przedmioty zawodowe mechaniczne

Sadowska Monika   - język niemiecki, język angielski

Sitarska Agnieszka - bezpieczeństwo i higiena pracy, informatyka, geografia, edukacja dla bezpieczeństwa

Skolimowska Anna - wychowawca internatu

Skowrońska Joanna - języka angielski

Słomińska Wioletta   - matematyka

Socha Dorota   - język polski, język angielski

Sosnowska Grażyna   - przedmioty zawodowe gastronomiczne, podstawy przedsiębiorczości

Staśkiewicz Adam   - wychowanie fizyczne, oligofrenopedagogika

Staśkiewicz Magdalena   - przedmioty zawodowe mechaniczne

Szczepkowski Grzegorz   - przedmioty zawodowe informatyczne, przedmioty zawodowe mechaniczne, przedmioty zawodowe ekonomiczne, przedmioty zawodowe reklamowe, informatyka

Szczepkowski Paweł   - przedmioty zawodowe ekonomiczne, przedmioty zawodowe rolnicze, przedmioty zawodowe logistyczne

Szmalc Dorota - matematyka

Ślubowski Jacek   - przedmioty zawodowe rolnicze, przedmioty zawodowe mechaniczne

Śniadowska-Jelińska Jolanta   - biologia, przedmioty zawodowe rolnicze

Tomaszewska Wróbel Marta   - religia, geografia

Ulatowski Tomasz   - przedmioty zawodowe ekonomiczne, przedmioty zawodowe logistyczne

Valentić-Szukała Agnieszka   - język niemiecki, język angielski

Witkowska Małgorzata   - język rosyjski, doradztwo zawodowe

Wojciechowska Anna   - język angielski, przedmioty zawodowe gastronomiczne

Wolińska Aneta   - przedmioty zawodowe ekonomiczne, przedmioty zawodowe logistyczne

Wójcik Mariola   - wychowawca internatu

Wójcik Tomasz   - język angielski

Wróbel Robert   - przedmioty zawodowe informatyczne, informatyka

Wyrzykowski Michał   - wychowanie fizyczne

Zawieska Elżbieta   - biologia, przedmioty zawodowe rolnicze

Zawiślińska Agnieszka   - przedmioty zawodowe gastronomiczne, matematyka