W skład Zespołu Szkół Powiatowych im. mjra Henryka Sucharskiego w Przasnyszu wchodzą następujące szkoły:

II Liceum Ogólnokształcące

- klasa humanistyczna - rozszerzony program nauczania j.polskiego, j.angielskiego, historii

- klasa mundurowa - rozszerzony program nauczania j.polskiego, j.angielskiego, historii

- odział przygotowania wojskowego - rozszerzony program nauczania j.polskiego, j.angielskiego, historii

Technikum

- technik ekonomista

- technik informatyk

- technik logistyk

- technik mechanik lotniczy

- technik pojazdów samochodowych

- technik rolnik

- technik żywienia i usług gastronomicznych

Szkoła Branżowa I stopnia

- mechanik pojazdów samochodowych

- kucharz

- klasa wielozawodowa

Liceum dla Dorosłych

W szkole prowadzone są Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe.