Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Zespole Szkół Powiatowych im. Mjr. H. Sucharskiego w Przasnyszu

 

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy o zasadach  przetwarzania Pani/Pana danych i przysługujących prawach.

1)      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Powiatowych im. mjr. H. Sucharskiego w Przasnyszu, ul. Mazowiecka 25, 06-300 Przasnysz, tel. (29) 7522300.

2)      Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Zbigniew Makowski. Kontakt z nim możliwy jest pod numerem telefonu stacjonarny 29 752 22 70 lub pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

3)      Pani/Pana dane osobowe, przetwarzane są w  celu realizacji ustawowych zadań i obowiązków Zespołu Szkół Powiatowych im. mjr. H. Sucharskiego w Przasnyszu, na podstawie:

a)      Przepisów prawa (Prawo oświatowe, Karta Nauczyciela, Ustawa o systemie oświaty, Ustawa o systemie informacji oświatowej, Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych),

b)      udzielonej zgody lub w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem a Administratorem Danych. 

4)      Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Dane w ograniczonym zakresie mogą być również p

rzekazane podmiotom realizującym zadania na rzecz Zespół Szkół Powiatowych im. Mjr. H. Sucharskiego w Przasnyszu.

5)      Czas przechowywania Pani/Pana danych osobowych jest określony prawem, zgodnie
z przepisami kancelaryjno ? archiwalnymi Administratora, oraz Ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane i czasie wskazanym przepisami prawa.

6)      Każdej osobie, której dane przetwarzane są w Zespół Szkół Powiatowych im. mjr. H. Sucharskiego w Przasnyszu, przysługuje prawo do: dostępu do danych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, oraz usunięcia jeśli pozwalają na to przepisy prawa.

7)      W przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o ?Wyrażenie Zgody?, informujemy że zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8)      Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

9)      Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest konieczne do realizacji ustawowych celów i zadań Administratora. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania. W pozostałych przypadkach podanie danych jest dobrowolne.

10)  Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

11)  Podanie danych nie skutkują zautomatyzowaną oceną czynników osobowych i tym samym nie podlega profilowaniu. 

12)  Administrator danych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić odpowiedni stopień ochrony danych osobowych.

 

Inspektor Ochrony Danych

Zespołu Szkół Powiatowych

im. mjr. H. Sucharskiego

w Przasnyszu

 

Henryk Gauze

Tel 29 752 22 70

E-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.