W dniach 18-19 grudnia 2021r. i 8-9 stycznia 2022r. w ramach projektu „Nowa jakość kształcenia w Zespole Szkół Powiatowych im. mjr Henryka Sucharskiego w Przasnyszu” odbyły się kursy dla uczniów klas logistycznych pn. „Gospodarka magazynowa” i „Prowadzenie dokumentacji magazynowej”. Łącznie w kursach wzięło udział 48 uczniów z klasy 3 TL i 3 TLp. Wielu z nich uczestniczyło w obu formach doskonalenia zawodowego. Młodzież chętnie poznawała tajniki zawodu i poszerzała swoje wiadomości. Kursy były doskonałym sposobem na usystematyzowanie wiadomości oraz praktyczne spojrzenie na zawód, który chcą wykonywać w przyszłości. Zajęcia były dla uczniów inną, niecodzienną formą pracy.

Dziękujemy panu prowadzącemu szkolenia za przekazaną wiedzę.

Projekt jest realizowany od dnia 01 listopada 2020 roku do 28 lutego 2022 roku na terenie województwa mazowieckiego.

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych oraz kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy u minimum 90% spośród 70 uczniów (46K, 24M) z technikum z Zespołu Szkół Powiatowych im. mjra Henryka Sucharskiego w Przasnyszu zwiększających ich szanse na rynku pracy poprzez:

- realizację staży;

- zajęć z zakresu kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych;

- doradztwa edukacyjno – zawodowego w punkcie informacji i kariery;

- realizację kursów;

Celem głównym projektu jest doskonalenie umiejętności i podniesienie kompetencji zawodowych u 18 nauczycieli (11K, 7M) kształcenia zawodowego z Zespołu Szkół Powiatowych im. mjra Henryka Sucharskiego w Przasnyszu poprzez:

- kursy;

Celem projektu jest podniesienie jakości nauczania w Zespole Szkół Powiatowych im. mjra. Henryka Sucharskiego w Przasnyszu poprzez doposażenie pracowni szkolnej technikum w niezbędny sprzęt do kształcenia zawodowego w zawodach technik logistyk oraz technik żywienia i usług gastronomicznych.

REGULAMIN PROJEKTU